Toyota-Q гэж юу вэ?

Автомашинд чанарын гэрчилгээ олгон дахин борлуулах үйлчилгээ

Toyota-Q гэдэг нь Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй албан ёсны дилерүүдээс (Тоёота Таван Богд, Тоёота Мөнххада, Тоёота Топ Моторс) борлуулагдсан 7 хүртэлх жилийн насжилттай автомашинуудад цэгэн оношилгоо хийсний үндсэн дээр шаардлагатай бол баталгаат засвар үйлчилгээнд хамруулж ашиглалтын доголдолгүй, чанартай автомашин болгон чанарын гэрчилгээ олгон дахин худалдан борлуулах үйлчилгээ юм.

Чанарын гэрчилгээний давуу тал:

 • Мэргэжлийн механик, инженерүүд хүчин чадлыг оношилж баталгаажуулсан.
 • Бусад хуучин автомашинтай харьцуулахад гадна арьс болон дотор салон цэвэр, ариутгал хийгдсэн, ашиглалтын нөхцөл байдал тодорхой.
 • Хугацаат сервис үйлчилгээнд тогтмол орсон түүхтэй.

Toyota-Q үйлчилгээгээр дамжуулан:

Албан ёсны дилерээс худалдан авсан автомашинаа борлуулах бол Албан ёсны дилерээр баталгаажсан дугаартай автомашин авах бол

Чанарын баталгаа олгон зах зээлийн үнээр дахин борлуулж өгнө.

Toyota-Q үйлчилгээний хүрээнд шинэ автомашины урьдчилгаанд тооцуулан борлуулж болно.

Тоёотагийн мэргэшсэн инженерүүдээр баталгаажсан, чанарыг гэрчилгээтэй автомашиныг санал болгож байна.

Борлуулагдаж буй автомашины мэдээллийг Toyota-Q :: линкээс харна уу.

Баталгаат хугацаа

Үйлдвэрийн баталгаат хугацаа дуусаагүй тохиолдолд:

 • Автомашины хэвийн ашиглалтын явцад үүссэн “Баталгаат засвар үйлчилгээнд хамаарахгүй зүйлс” хэсэгт зааснаас бусад аливаа гэмтэл, доголдол бүхий сэлбэгийг Тоёота Мотор Корпорацын зүгээс 3 жил эсвэл 100,000 км-н аль түрүүлж дуусах нөхцөлийн хүрээнд үнэгүй засварлах, эсвэл солих үүргийг хүлээнэ.
 • Үйлдвэрийн баталгаат хугацаа дууссан тохиолдолд: автомашины хэвийн ашиглалтын явцад хөдөлгүүр, хурдны хайрцагт үүссэн “Баталгаат засвар үйлчилгээнд хамаарахгүй зүйлс” хэсэгт зааснаас бусад аливаа гэмтлийг дилерийн зүгээс 1 жил эсвэл 10,000 км-н аль түрүүлж дуусах нөхцөлийн хүрээнд үнэгүй засварлах, эсвэл солих үүргийг хүлээнэ.

Баталгаат засвар үйлчилгээнд хамаарахгүй зүйлс:

 • Үйлдвэрлэлийн дараах засвар болон тоноглол (даац өөрчлөх, уралдааны зориулалттай болгох)-г буруу нэмж суурилуулсан янзалсан, өөрчилсөн эд ангиуд хамаарахгүй;
 • Гадна арьс дээрх чулуу болон нарийн ширхгүүдээс үүссэн гэмтлүүд орохгүй;
 • Гадна арьс дээрх чулуу болон нарийн ширхгүүдээс үүссэн гэмтлүүд орохгүй;
 • Механик гэмтлүүд, мөргөлдсөн, усанд оруулсан, хөлдөөсөн зэргээс үүдэх гэмтлүүд;
 • Хуваарьт засвар үйлчилгээг хугацаанд нь хийлгээгүй эсвэл буруу чанаргүй тос тосол хийх зэргээс үүдсэн хүчин зүйлс;
 • Зохисгүй аргаар хийсэн болон зориулалтын бус чанаргүй шингэн Тоёота автомашинд хийснээс үүдэх эвдрэл гэмтлүүд нь баталгаат засвар үйлчилгээнд хамрагдахгүй;

Цэгэн оношилгоо

Тоёота Мотор Корпорацын албан ёсны дилерүүдийн бэлтгэгдсэн мэргэжлийн механик, инженерүүд сигнал, их гэрэл, дугуйны хээнээс эхлэн явах эд анги, хөдөлгүүр, хурдны хайрцаг хүртэл бүх эд ангийг оношилж, чанарыг баталгаажуулна.

Автомашины үзлэгийн мэдээлэл

Чанарын гэрчилгээтэй автомашинуудын хугацаат сервис үйлчилгээний түүхийг дагалдуулж өгнө.


Нэмэлт мэдээлэл авах

Тоёота Таван Богд
Тоёота чанарын гэрчилгээтэй автомашин хариуцсан менежер:
Утас: 9907-7231

Тоёота Мөнххада
Тоёота чанарын гэрчилгээтэй автомашин хариуцсан менежер:
Утас: 9590-0022

Тоёота Топ Моторс
Тоёота чанарын гэрчилгээтэй автомашин хариуцсан менежер:
Утас: 8810-8088