TOYOTA

Техникийн Үзүүлэлт

Загвар сонгох
Хөдөлгүүрийн марк Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Багтаамж (см3) Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Хөдөлгүүрийн төрөл Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Шатахууны төрөл Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Шатахууны багтаамж Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Дээд хүчин чадал (hp @ rpm) Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Мушгих хүч (Nm @ rpm) Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Хурдны хайрцгийн төрөл Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Шатлалын тоо Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Хөтлөгч Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Дээд хурд Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Хурд авалт 0-100 км/ц (сек) Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Урт Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Өргөн Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Өндөр Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Хаалганы тоо Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Тэнхлэг хоорондын зай Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Эргэлтийн радиус Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Газраас тэнхлэг хүртэлх зай Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Бүх жин Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Суудлын багтаамж Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Дугуйн хэмжээ Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Обудны төрөл Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Нөөц дугуйн хэмжээ Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Тормоз Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Тэнхлэг Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Автомашин тэнцвэржилтийн систем Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Шарвалтын эсрэг систем Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Өгсүүр газрын туслах систем Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
ABS систем Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Цахилгаан зогсоолын тормоз Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Тормоз түгжих автомат систем Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Хүүхдийн суудлын ISOFIX бэхэлгээ Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Урд камер Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Хажуугийн камер Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Ухрахын камер Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Зайн мэдрэгч Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Дугуйн хийн даралт мэдрэгч Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Аюулгүйн дэр Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Аюулгүйн бүс Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Эх гэрэл Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Жолоодлогын үеийн гэрэл Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Хойд гэрэл Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Урд манангийн гэрэл Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Хойд манангийн гэрэл Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Нэмэлт тормозны гэрэл Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Хажуугийн толь Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Дээд нээлхий Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Хажуугийн гишгүүр Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Шаврын хаалт Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Арын салхины эсэргүүцэл бууруулагч Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Ачаа Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Хажуугийн никель хүрээ Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Никель бариул Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Автомат тээшний хаалга Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Мэдээллийн дэлгэц Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Хөгжмийн систем Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Bluetooth холболт Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Navigation систем
Суудлын материал Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Суудлын тохируулга Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Суудал халаагч Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Суудал хөргүүр Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Жолооны хүрд Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Жолооны хүрд халаагч Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Камерын дэлгэц Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Халаагч болон эйр кондишн Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Утасгүй цэнэглэгч Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
2-р эгнээний дэлгэц Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Ухаалаг түлхүүр Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Салоны гэрэлтүүлэг Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
12V оролт Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
220V үүсгэгч залгуур Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Хянах самбарын дэлгэц Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох
Тусгай тоноглолд зориулсан нэмэлт текстийн хүснэгт Загвар сонгох Загвар сонгох Загвар сонгох