TOYOTA
TOYOTA

Ланд Круйзер 200 TRD offroad

TOYOTA

Ланд Круйзер 200 TRD offroad

1954 оноос эхтэй, бүх төрлийн замд тохируулан хөгжүүлэлтийг хийж олон олон амжилтыг гаргаж яваа TRD нь Тоёота Ланд Круйзер 200 автомашинд зориулсан илүү хүчирхэг, бат бөх, тухайн автомашины туулах чадварыг илтгэсэн нэмэлт хөгжүүлэлт хийж шинэ өнгө төрхтэйгээр Монголын зах зээлд албан ёсоор борлуулагдаж эхэллээ

Toyota

2020 оны 8 сараас албан ёсоор худалдаалагдаж эхлэх Land Cruiser 200 TRD Version автомашин нь хосолсон турбо бүхий 8 цилиндртэй хүчирхэг 4.5 литрийн багтаамжтай дизель хөдөлгүүртэй бөгөөд 6 шатлалт автомат хурдны хайрцагтай.

Олон төрлийн жолоодлогын горим буюу Multi-terrain drive system нь тухайн замын онцлог нөхцөлд тааруулсан хөдөлгүүрийн эргэлт болон мушгих хүчийг хурдны хайрцагны компьютерийн автомат тооцооллоор хамгийн оновчтойгоор хуваарилах систем юм.

Toyota

Олон төрлийн жолоодлогын горим буюу Multi-terrain drive system нь тухайн замын онцлог нөхцөлд тааруулсан хөдөлгүүрийн эргэлт болон мушгих хүчийг хурдны хайрцагны компьютерийн автомат тооцооллоор хамгийн оновчтойгоор хуваарилах систем юм.

Toyota

Бартаат замын нэмэлт жолоодлогын горим буюу Crawl Control систем нь мөн тухайн замын бартааны хэмжээ нөхцөл зэргээс хамаарч жолоочоос хамааралгүй 5 төрлийн хурдны горимыг жолоочид санал болгож тухайн саадыг аюулгүйгээр туулах боломжийг олгох юм.

KDSS тэнцвэржүүлэгч систем урд болон хойд тэнцүүлэгчийг замын нөхцөл байдалд тохируулан хатууруулж эсвэл зөөлрүүлснээр бартаат замд дугуйн дээш доош явалтыг нэмэгдүүлэх, мөн эргэлт дээр тэнцвэрийг илүү сайжруулна. Оффроад нөхцөлд дугуй болон газрын хооронд үрэлт бий болж туулах чадварыг дээшлүүлэх чухал систем юм.

Toyota

KDSS тэнцвэржүүлэгч систем урд болон хойд тэнцүүлэгчийг замын нөхцөл байдалд тохируулан хатууруулж эсвэл зөөлрүүлснээр бартаат замд дугуйн дээш доош явалтыг нэмэгдүүлэх, мөн эргэлт дээр тэнцвэрийг илүү сайжруулна. Оффроад нөхцөлд дугуй болон газрын хооронд үрэлт бий болж туулах чадварыг дээшлүүлэх чухал систем юм.