Автомашины эхлэх үнэ

Автомашины эхлэх үнэ:

Land Cruiser 200: 174,400,000 төгрөг
Land Cruiser Prado: 129,900,000 төгрөг
Land Cruiser 70 series: 102,900,000 төгрөг
RAV4: 119,900,000 төгрөг 
Alphard: 179,000,000 төгрөг
HIACE: 82,200,000 төгрөг 
Camry: 124,900,000 төгрөг
Prius: 110,100,000 төгрөг

Дээрхи үнийн саналууд нь 2 сарын 24-ны өдрийг дуустал хүчинтэй байна.